spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de
فهرست مطالب فصل 10 10.2 The futur antérieur

صفحه قبل
فصل دهم. زمان آینده

  10.2 The futur antérieur
le futur antérieur زمان آینده کامل یا آینده مقدم یعنی کاری که در آینده تمام خواهد شد.

تا ساعت هشت نامه را خواهم نوشت .

le futur antérieur یعنی آینده در گذشته وبرای بیان عملی که در آینده قبل از عمل دیگر یا زمان دیگر انجام شود بکار میرود مثال :

Exمثالamples
  a: Il n' est pas venu à l' école hier.
b: Il aura été malade.
    a:اودیروز به مدرسه نیامده است
b: مریض میشد.
صفحه قبل