فهرست مطالب فصل 3 3.4.2.1.6 (i)er => (i)ère

صفحه قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.4.2.1.6 (i)er => (i)ère

(i)er => (i)ère
entier entière
le monde entier la pomme entière
      دنیا کل   سیب کل
léger légère
un parfum léger une musique légère
    یک عطر ملایم یک موزیک ملایم
premier première
le premier homme la première femme
      اولین آقا   اولین خانم
dernier dernière
un dernier mot une dernière remarque
    یک آخرین کلمه یک lآخرین نشانه
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de