فهرست مطالب فصل 2 2.3.5.1 حرف i در فرانسه

صفحه قبل
ادامه فصل دو م تلفظ

html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

  2.3.5.1 حرف i در فرانسه
تلفظ این حروف درزبان فرانسه i: i, y, î, ï, ee

  Examples    
ici اینجا
  stylo قلم
  maïs ذرت
  meeting ملاقات
همانطور که میبینید کاملآساده هستند
 
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de